Monday, 28 August 2017

Street Performers in Galway - Występy uliczne w Galway[Wersja PL poniżej]
When you walk through the City Centre of Galway it's impossible to walk past the street artists without having a look at what they're doing. Buskers, people who are creative, talented in singing, playing music and even sculpturing, come here from different parts of the world. With their incredible talents they astonish locals and tourists alike. They create a unique, artistic atmosphere in the city, which is always full of life.
________________________________________

Spacerując pięknymi uliczkami w centrum Galway nie sposób obojętnie przejść obok ulicznych artystów. Buskersi, ludzie zdolni, kreatywni, śpiewający, grający, rzeźbiący przyjeżdżają tu z różnych stron świata. Swoimi ulicznymi występami zachwycają miejscowych i turystów. Tworzą niepowtarzalny, artystyczny  klimat miastu, które zawsze tętni życiem.


Photoreport/Fotorelacja: Robert Photography   for/dla: RPV Media
Location/Miejsce: Father Griffin Rd., QuaySt., High St., Church Yard St., Shop St., William St.
Date/Data: 27.08.2017

Update date/Data aktualizacji: 24.02.2018
Video provided to us by/Wideo udostępnione nam przez: Mellow Film Studios