Sunday, 1 April 2018

Galway Food Festival 2018


[Wersja PL poniżej]
Exhibitions, meetings, lectures and many unique food stands.
We can see all of this during the current Galway Food Festival.

Photoreport: Robert Photography for RPV Media
Location: Spanish Arch, Galway
Date: 01.04.2018
________________________________________

Szereg pokazów, spotkań, wykładów, a także miasteczko festiwalowe ze stoiskami z żywnością. To wszystko możemy zobaczyć podczas tegorocznego Festiwalu kulinarnego w Galway.

Fotorelacja: Robert Photography dla RPV Media
Miejsce: Spanish Arch, Galway
Data: 01.04.2018